Základní údaje:

Název: BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 03846784
Sídlo: Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

Zapsána pod značkou: B 20487 vedená u Městského soudu v Praze

Zveřejněné dokumenty:

Dosud nebyly zveřejněné žádné dokumenty.